Ponad 4 mln PLN na powroty do badań naukowych

Łącznie ponad 4 mln PLN czeka na osoby z doktoratem, które chcą wrócić do prowadzenia badań po przerwie związanej z pracą w innym sektorze gospodarki lub z rodzicielstwem. Pierwszy konkurs w programie POWROTY organizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wnioski można składać do 15 kwietnia br. Konkurs POWROTY jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą badania badawczo-rozwojowe, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Szanse mają zwłaszcza te projekty, które dotyczą rozwoju technologii, zaprojektowania produktu czy procesu produkcyjnego, jak również posiadają potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu naukowego czy społeczno-gospodarczego. Na dwuletni projekt można zdobyć 800 tys. PLN. Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone, stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w Polsce. Mogą one otrzymać nawet do 80 % dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 1.03.2016)