Tag Archives: ADAMED

Początkujący przedsiębiorcy mogą otrzymać kompleksowe wsparcie na rozwój biznesu

Grupa Adamed oraz inne firmy będące liderami w swoich branżach, udzielą wsparcia początkującym przedsiębiorcom. W ramach programu akceleracyjnego, współrealizowanego z MIT Enterprise Forum Poland, polskie startupy uzyskają dostęp do unikalnego know-how, laboratoriów, zaplecza technicznego i technologicznego, a także dofinansowanie na rozwój działalności w kwocie nawet 200 tys. PLN. Celem programu jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. Projekt akceleracyjny MIT Enterprise Forum Poland daje startupom szansę na testowanie pomysłów dzięki współpracy z największymi przedsiębiorstwami w obszarze zdrowia, finansów, energii i  wydobycia surowców. Grupa Adamed, będąca partnerem strategicznym Ścieżki Zdrowie zapewni m.in. wsparcie merytoryczne specjalistów dziedzinowych Grupy Adamed oraz Silvermedia (rozwiązania dla telemedycyny), profesjonalne oceny możliwości wdrożenia rynkowego czy wsparcie komercjalizacji. Pozostałe ścieżki to: Let’s fintech with PKO Bank Polski, Ścieżka Energia, której patronuje PGNiG oraz surowcowa z KGHM Cuprum jako partnerem strategicznym. (kk) (http://adamed.com.pl/, 29.11.2016)...
Read more

Nagroda Gospodarcza dla Grupy Adamed

Grupa Adamed została nagrodzona przez Wojewodę Łódzkiego za prowadzenie swojej działalności w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz wdrożony ład korporacyjny. Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego wręczono 12 października br. w Bełchatowie. (kk) (http://adamed.com.pl/, 13.10.2016)...
Read more

Grupa Adamed wspiera start-up’y

Rusza druga edycja programu akceleracji dla polskich start-up’ów zorganizowanego przez prestiżowe MIT Enterprise Forum Poland. Patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Grupa Adamed, która otoczy merytoryczną opieką nad tzw. ścieżkę przeznaczoną dla projektów technologicznych związanych ze zdrowiem i jego ochroną. Eksperci Grupy będą wspomagali efektywną komercjalizację najlepszych zgłoszonych pomysłów. Celem działania MIT Enterprise Forum Poland jest mentoring oraz edukacja przedsiębiorczych naukowców w zakresie komercjalizacji wyników ich badań. Bazując na modelu wypracowanym przez MIT, Forum chce łączyć naukowców z doświadczonymi przedsiębiorcami i otoczeniem biznesowym. Autorem programu jest oddział globalnej organizacji MIT Enterprise Forum – jedynej międzynarodowej organizacji typu non-profit nakierowanej na wsparcie przedsiębiorczości technologicznej, która poprzez MIT Technology Review jest afiliowana z Massachusetts Institute of Technology – najlepszą uczelnią technologiczną na świecie. Pierwszy nabór w konkursie rozpocznie się 1 października; drugi – wiosną przyszłego roku. Pięć najlepszych start-up'ów będzie mogło uczestniczyć w tzw. boot campie na MIT w czerwcu 2017 r. (kk) (http://adamed.com.pl/, 28.09.2016)...
Read more

Konkurs „30 laboratoriów na 30-lecie Adamedu” rozstrzygnięty

Nauka wcale nie jest nudna, a naukowe zagadnienia można przedstawić w kreatywny i nieszablonowy sposób. Udowodnił to zorganizowany przez Grupę Adamed konkurs „30 laboratoriów na 30-lecie Adamedu”, w którym uczniowie z całej Polski rywalizowali o nowoczesne wyposażenie szkolnych pracowni laboratoryjnych.  Ogromne zaangażowanie młodych ludzi oraz bardzo duża liczba zgłoszeń pokazują, że polska młodzież chce i potrafi uczyć się nowocześnie. Do wygrania było wyposażenie 30 szkolnych pracowni badawczych – każde warte około 10 tys. PLN. Aby zwyciężyć, uczniowie musieli opracować scenariusz lekcji i na jego podstawie nagrać maksymalnie 3-minutowe wideo na jeden z zadanych tematów: „Chemia w kuchni i jedzeniu”, „Co by były gdyby?” (o roli mikroorganizmów w świecie), „Z czego składa się Wszechświat?”, „Jak komórka przetwarza energię z pożywienia”. Listę nagrodzonych szkół można sprawdzić w internecie pod adresem http://adamed.com.pl/pl/30lecie/konkurs. Tam również znajdują się linki do nadesłanych w konkursie filmów. (kk) (http://adamed.com.pl/, 30.09.2016)...
Read more

Znamy laureatów II edycji Adamed SmartUP

Blisko 3 500 zarejestrowanych uczestników, 14 wyjątkowych naukowych zagadek i 50 uczestników innowacyjnego obozu naukowego – te liczby najlepiej obrazują sukces drugiej edycji programu naukowego ADAMED SmartUP. 12 września, podczas uroczystej gali w warszawskim Centrum Nauki Kopernik zaprezentowano dziesięcioro tegorocznych laureatów programu, a są to: Agata Janczak, Jaromir Hunia, Milena Malcharek, Mateusz Wawrzeńczyk, Maria Michna, Maciej Draguła, Wiktor Czepczyński, Jakub Wornbard, Jakub Dranczewski i Małgorzata Róg. Zwycięzcy ADAMED SmartUP objęci zostaną programem indywidualnych konsultacji edukacyjnych, w ramach których znakomici polscy i zagraniczni eksperci oraz naukowcy opracują, a także poprowadzą dla każdego z uczniów indywidualny program zajęć dostosowany do możliwości, potrzeb i aspiracji laureatów. Nagrody wręczyli przedstawiciele Rady Naukowej Programu, a wśród gości znaleźli się reprezentanci najlepszych polskich uczelni wyższych, przedstawiciele rządu, biznesu oraz edukacji. (kk) (http://adamed.com.pl/, 13.09.2016)...
Read more

Najzdolniejsza młodzież w kraju w jednym miejscu

Jeśli kilka tysięcy uczniów rywalizuje o to, aby móc pouczyć się w czasie wakacji, to wiadomo, że nie o zwykłą naukę tu chodzi. Grupa 50 młodych ludzi, która pozytywnie przeszła przez eliminacje, już 7. sierpnia rozpoczął się obóz naukowy ADAMED SmartUP – wyjątkowe na polskiej mapie edukacji spotkanie wybitnych naukowców z wybitnymi uczniami. Przez dwa tygodnie wspólnie będą zgłębiać tajniki nauk ścisłych oraz przyrodniczych w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach badawczych.

„Plan lekcji”, przygotowany dla uczestników obozu przez Fundację Grupy Adamed, to marzenie każdego młodego naukowca. Są tu m.in. chemia kwantowa, makromolekuły, patofizjologia, robotyka, sensoryka, inżynieria lotnicza, mechanika płynów, entropia i fizyka kwantowa. Młodych ludzi na obozie ADAMED SmartUP będą uczyć wybitni praktycy, z najlepszych uczelni i instytutów w Polsce i Europie, którzy swoje doświadczenie naukowe łączą z doświadczeniem pedagogicznym i popularyzacją nauki. (kk) (http://biotechnologia.pl/, 3.08.2016)...
Read more

Grupa Adamed partnerem rankingu „Technology Fast 50”

Rozpoczęła się rejestracja do XVII edycji rankingu Deloitte „Technology Fast 50“ na kraje Europy Środkowej. Zestawienie ma na celu wyróżnienie najszybciej rozwijających się technologicznie spółek z branży m.in. biotechnologicznej, nanotechnologicznej i technologii medycznych. Partnerem tej wyjątkowej inicjatywy, promującej młode firmy na forum globalnym, została Grupa Adamed. Podmioty biorące udział w programie mogą zgłosić się do jednej z trzech kategorii: kategoria główna „Technology Fast 50”, „Wschodzące Gwiazdy” oraz „Wielka Piątka”. Aby móc się zakwalifikować, spółki muszą spełnić szereg kryteriów, m.in. zajmować się opracowywaniem lub wytwarzaniem autorskich technologii i/lub ponosić nakłady na R&D, posiadać strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych oraz mieć siedzibę w jednym z krajów biorących udział w programie. Zgłoszenia przyjmowane są od firm o profilach działalności takich jak: oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikacja, media, czyste technologie, life sciences do 14 sierpnia 2016 r. (kk) (http://adamed.com.pl/, 17.06.2016)...
Read more

Odpowiedzialność społeczna Grupy ADAMED nagrodzona

Odpowiedzialne społecznie prowadzenie biznesu (CSR) jest od wielu lat wpisane działalność Grupy Adamed. Z programami edukacyjnymi i zdrowotnymi organizacja dociera każdego roku do coraz większej liczby osób, a sposób ich realizacji i przestrzegane standardy zdobywają uznanie interesariuszy. Starania Grupy Adamed zauważają także niezależni eksperci - w tym roku firma została laureatem Białego Listka CSR Polityki oraz zajęła drugie miejsce na Liście Firm Odpowiedzialnych Społecznie. (kk) (http://adamed.com.pl/, 31.05.2016)...
Read more

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Adamed

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Adamed opracowywane są leki generyczne i innowacyjne, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć syntezy organicznej oraz technologii i formulacji stałych postaci leków. Centrum poprowadzi projekty w fazie laboratoryjnej, będącej podstawą do wdrożenia szerszej produkcji przez zakłady Grupy Adamed. Inwestycja umożliwia m.in. opracowywanie leków w oparciu o zaawansowaną technologię Hot Melt Extrusion (HME), zapewniającą lepszą biodostępność substancji leczniczej oraz mniej działań niepożądanych w stosunku do tradycyjnych form leków. W laboratoriach prowadzone są też intensywne badania w kierunku otrzymania nowych molekuł – potencjalnych leków o zastosowaniach w różnych obszarach terapeutycznych. Wykorzystywanie najnowszych technik analitycznych, zgodność z aktualnymi wymaganiami  europejskimi oraz wysoce specjalistyczna wiedza wykorzystywana podczas rozwoju nowych produktów umożliwia uzyskiwanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na rynkach światowych. (kk) (http://adamed.com.pl/, 21.04.2016)...
Read more

30 laboratoriów na 30-lecie Adamedu

Szkolne lekcje chemii, biologii czy fizyki bez doświadczeń są jak kurs na prawo jazdy bez samochodu. Nauczyć się podstaw niby można, ale frajdy nie ma w tym żadnej. Cała zabawa i potęga edukacyjna w naukach ścisłych drzemie w eksperymentowaniu.  Z tych powodów na swoje 30-lecie Adamed wyposaży 30 szkół w nowoczesne pracownie laboratoryjne. O tym, gdzie trafi sprzęt – zadecyduje konkurs dla uczniów i ich nauczycieli. Dzięki Grupie Adamed szansę na nowoczesne laboratorium ma każde gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna w Polsce. To nie kwestia środków finansowych, ale pomysłu i zapału uczniów oraz ich nauczycieli. 21 kwietnia ruszył bowiem konkurs „30 laboratoriów na 30-lecie Adamedu”. Wystartować w nim mogą klasy lub koła naukowe, a zadaniem konkursowym jest przygotowanie 2-3 minutowego filmu z lekcją edukacyjną wraz ze scenariuszem. W pierwszym etapie konkursu przesłane prace będą oceniane przez internautów w głosowaniu online. Setka projektów z największą liczbą głosów dostanie się do drugiego etapu, w którym pięcioosobowe jury dokona wyboru finałowej trzydziestki. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 12 czerwca br. na stronie  Read more