Odpowiedzialność społeczna Grupy ADAMED nagrodzona

Odpowiedzialne społecznie prowadzenie biznesu (CSR) jest od wielu lat wpisane działalność Grupy Adamed. Z programami edukacyjnymi i zdrowotnymi organizacja dociera każdego roku do coraz większej liczby osób, a sposób ich realizacji i przestrzegane standardy zdobywają uznanie interesariuszy. Starania Grupy Adamed zauważają także niezależni eksperci – w tym roku firma została laureatem Białego Listka CSR Polityki oraz zajęła drugie miejsce na Liście Firm Odpowiedzialnych Społecznie. (kk)

(http://adamed.com.pl/, 31.05.2016)