Grupa Adamed wspiera start-up’y

Rusza druga edycja programu akceleracji dla polskich start-up’ów zorganizowanego przez prestiżowe MIT Enterprise Forum Poland. Patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Grupa Adamed, która otoczy merytoryczną opieką nad tzw. ścieżkę przeznaczoną dla projektów technologicznych związanych ze zdrowiem i jego ochroną. Eksperci Grupy będą wspomagali efektywną komercjalizację najlepszych zgłoszonych pomysłów.

Celem działania MIT Enterprise Forum Poland jest mentoring oraz edukacja przedsiębiorczych naukowców w zakresie komercjalizacji wyników ich badań. Bazując na modelu wypracowanym przez MIT, Forum chce łączyć naukowców z doświadczonymi przedsiębiorcami i otoczeniem biznesowym. Autorem programu jest oddział globalnej organizacji MIT Enterprise Forum – jedynej międzynarodowej organizacji typu non-profit nakierowanej na wsparcie przedsiębiorczości technologicznej, która poprzez MIT Technology Review jest afiliowana z Massachusetts Institute of Technology – najlepszą uczelnią technologiczną na świecie. Pierwszy nabór w konkursie rozpocznie się 1 października; drugi – wiosną przyszłego roku. Pięć najlepszych start-up’ów będzie mogło uczestniczyć w tzw. boot campie na MIT w czerwcu 2017 r. (kk)

(http://adamed.com.pl/, 28.09.2016)