Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Adamed

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Adamed opracowywane są leki generyczne i innowacyjne, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć syntezy organicznej oraz technologii i formulacji stałych postaci leków. Centrum poprowadzi projekty w fazie laboratoryjnej, będącej podstawą do wdrożenia szerszej produkcji przez zakłady Grupy Adamed. Inwestycja umożliwia m.in. opracowywanie leków w oparciu o zaawansowaną technologię Hot Melt Extrusion (HME), zapewniającą lepszą biodostępność substancji leczniczej oraz mniej działań niepożądanych w stosunku do tradycyjnych form leków. W laboratoriach prowadzone są też intensywne badania w kierunku otrzymania nowych molekuł – potencjalnych leków o zastosowaniach w różnych obszarach terapeutycznych. Wykorzystywanie najnowszych technik analitycznych, zgodność z aktualnymi wymaganiami  europejskimi oraz wysoce specjalistyczna wiedza wykorzystywana podczas rozwoju nowych produktów umożliwia uzyskiwanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na rynkach światowych. (kk)

(http://adamed.com.pl/, 21.04.2016)