Nagroda Gospodarcza dla Grupy Adamed

Grupa Adamed została nagrodzona przez Wojewodę Łódzkiego za prowadzenie swojej działalności w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz wdrożony ład korporacyjny. Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego wręczono 12 października br. w Bełchatowie. (kk)

(http://adamed.com.pl/, 13.10.2016)