Category Archives: Życiorysy

Lidia MORAWSKA

Prof. Lidia Morawska, dyrektor International Laboratory for Air Quality and Health (ILAQH) i znany w świecie specjalista w dziedzinie jakości powietrza i jej wplywu na zdrowie. Profesor, Science and Engineering Faculty, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, członek, Clean Air Society of Australia and New Zealand, International Society of Indoor Air Quality and Climate oraz American Association for Aerosol Research, konsultant Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest współautorem ponad 350 publikacji naukowych. e-mail: l.morawska@qut.edu.au...
Read more

Jerzy MAJCHRZAK

Mgr inż. Jerzy Majchrzak ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na wydziale chemicznym, specjalność inżynieria chemiczna (1973); ponadto studia podyplomowe z zakresu transferu technologii na Politechnice Warszawskiej. Przez 25 lat pracował w Instytucie Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1998-2001 był prezydentem miasta Kędzierzyna-Koźla. W latach 2002-2005 był prezesem zarządu ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2006-2012 był dyrektorem w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. e-mail: jerzy.majchrzak@pipc.org.pl...
Read more

Bogdan MARCINIEC

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec jest dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii i profesorem na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem rzeczywistym PAN i The European Academy of Arts, Sciences and Humanities, doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej. Był dziekanem Wydziału Chemii UAM (1985-1988), rektorem UAM (1988-1990). Założyciel i dyrektor pierwszego w Polsce Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (1995). Uhonorowany: m.in. Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk technicznych ("Polski Nobel") (2009), Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2001); Perłą Honorowa w dziedzinie nauki w rankingu "Perły Polskiej Gospodarki" (2009) i Medalem J. Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2003). W czerwcu 2014 roku Profesor Marciniec zajął 3 miejsce w Plebiscycie „Nauka to wolność” zorganizowanym przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dyscyplina naukowa - chemia i kataliza metaloorganiczna, chemia i technologia związków krzemoorganicznych. Autor i współautor ponad 380 publikacji i rozdziałów w książkach, redaktor i współautor 15 książek (w tym 9 w j. angielskim), ponad 170 patentów i 17...
Read more

Kenneth LOFHELM

Kenneth Lofhelm – kierownik grupy usług weryfikacyjnych w wiodącej australijskiej rządowej instytucji badawczej – Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Od ponad 30 lat ma styczność z zagadnieniami technicznymi w australijskim przemyśle farb i lakierów. Ukończył studia z dyplomem w dziedzinie chemii stosowanej (1978). Uzyskał także dyplom z Business Administration. Jest obecnie prezesem Surface Coating Association Australia (SCAA), a także pierwszym prezesem Coatings Societies International (CSI). Jest też członkiem Królewskiego Australijskiego Instytutu Chemii oraz ma tytuł International Fellow in the Technology of Surface Coatings. e-mail: Ken.Lofhelm@csiro.au...
Read more

Józef KOZIEŁ

Józeł Kozieł, Prezydent Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Farb, FATIPEC. Do 2012 r. pracownik PPG Polifarb Cieszyn SA na stanowisku Członek Zarządu, Dyrektor ds. Badań, Rozwoju i Bezpieczeństwa. Obecne pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału (w Cieszynie) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Materiałów Polimerowych PIPC w Warszawie. Jest Członkiem Zarządu Głównego (w Warszawie) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem, a także Rady Izby Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego PIPC w Warszawie. Inżynier Specjalista I i II stopnia z zakresu chemii. Absolwent kursu zarządzania biznesem w Tokio i Jokohamie (Japonia). e-mail: koziel.jozef@gmail.com...
Read more

Norimichi KAWASHIMA

Prof. Norimichi KAWASHIMA – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Nauki i Edukacji w International Pacific University w Jokohamie. Prezes Society of Biomedical Engineering for Health and Welfare, Japan Society Colour Material, wiceprezes Japan Research Institute of Material Technology, dyrektor Japan Coating Technology Association oraz Japan Society of Colour Material. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują biotechnologię, bioinżynierię, onkologię, nanobiotechnologię oraz apoptozę. e-mail: n.kawashima@ipu-japan.ac.jp...
Read more

Paweł KAFARSKI

Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, profesor Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Opolskiego. Pełnił i pełni wiele funkcji akademickich, spośród których szczególnie ważna była funkcja prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest on współautorem ponad 300. publikacji, które są cytowane ponad 3590 razy w literaturze naukowej. Jego zainteresowania naukowe to projektowanie, synteza i badanie aktywności inhibitorów wybranych enzymów o znaczeniu agrochemicznym i medycznym, zastosowanie biokatalizy w chemii organicznej oraz synteza i badanie aktywności biologicznej aminofosfonianów i ich pochodnych. Spośród uzyskanych wyróżnień najwyżej ceni medal Jana Hanusa nadany przez Czeskie Towarzystwo Chemiczne i medal Włodzimierza Trzebiatowskiego przyznany przez Senat Politechniki Wrocławskiej. Jest on szczególnie wdzięczny dwóm swoim nauczycielom – dr Zbigniewowi Czarnuchowi (nauczyciel historii w liceum) oraz prof. Przemysławowi Mastalerzowi (mentor akademicki) za to, że ukształtowali jego sylwetkę. e-mail: pawel.kafarski@uni.opole.pl...
Read more

Juan JASINSKI

Juan Jasinski jest dyrektorem oddziału producenta lakierów proszkowych Riopint Powder Coatings. Był członkiem pierwszego zarządu GAC (argentyńskiej grupy producentów lakierów), a także członkiem zarządu i przez dwie kadencje prezesem SATER (argentyńskiego stowarzyszenia technologów przemysłu farb i lakierów). Obecnie jest członkiem grupy APIPAT (iberoamerykańskiego stowarzyszenia technicznego lakierów, farb i klejów) oraz członkiem podkomitetu lakierów i klejów w IRAM (Argentyński Instytut Normalizacji i Certyfikacji). e-mail: jjasinski@riopint.com.ar...
Read more

Michael HILT

Dr Michael Hilt jest kierownikiem Działu Systemów Powłokotwórczych i Technik Lakierniczych Instytutu Technik Wytwórczych i Automatyzacji im. Fraunhofera (IPA) oraz Dyrektorem Naczelnym Towarzystwa Badawczego Pigmentów i Lakierów (FPL) w Stuttgarcie. Pełniąc te funkcje aktywnie kształtował nowe kierunki strategii poprzez integrację działów techniki lakierniczej, lakierów i pigmentów w nowej strukturze FPL. Od stycznia 2012 roku dr Hilt jest prezesem GDCh Fachgruppe Lackchemie (stowarzyszenia chemii lakierniczej w ramach Towarzystwa Chemików Niemieckich) oraz przewodniczącym Kongresu ETCC 2014 w Kolonii oraz członkiem zarządu FATIPEC. e-mail: michael.hilt@fpl-ev.de...
Read more

Piotr GRZYBOWSKI

Dr. inż. Piotr Grzybowski, adiunkt w Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi wykłady z Biotechnologicznych Metod Unieszkodliwiania Odpadów, Procesów Rozdzielania w Biotechnologii oraz z Ochrony Środowiska w Procesach Przemysłu Chemicznego, zajęcia laboratoryjne ze studentami z Procesów Oczyszczania Cieczy i Metod Rozdzielania w Biotechnologii. Był opiekunem licznych prac magisterskich studentów polskich i zagranicznych, uczestnikiem ponad 40. wyjazdów na konferencje międzynarodowe i krajowe, autorem i współautorem ponad 40 artykułów, pozyskał również 8. patentów krajowych (m. in. Sposób Produkcji Filtrów, Generator Aerozolu). Jego główne obszary zainteresowania badawczego, to filtracja powietrza, filtry, maski filtracyjne, filtracja bioaerozoli, systemy wentylacyjne, filtracja cieczy, filtry do cieczy, badanie filtrów, synteza mikrokulek polimerowych, recykling odpadowych polimerów (PET, poliolefiny, polistyren), unieszkodliwianie odpadów i ochrona środowiska. Do osiągnięć zaliczyć można m.in. Nagrodę Zespołową II stopnia Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w 2001 r. Od 2002 r. pełni funkcję Prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego i członka Prezydium Zarządu Głównego SITPChem, a od 2003 r. jest...
Read more