Juan JASINSKI

Juan Jasinski jest dyrektorem oddziału producenta lakierów proszkowych Riopint Powder Coatings. Był członkiem pierwszego zarządu GAC (argentyńskiej grupy producentów lakierów), a także członkiem zarządu i przez dwie kadencje prezesem SATER (argentyńskiego stowarzyszenia technologów przemysłu farb i lakierów). Obecnie jest członkiem grupy APIPAT (iberoamerykańskiego stowarzyszenia technicznego lakierów, farb i klejów) oraz członkiem podkomitetu lakierów i klejów w IRAM (Argentyński Instytut Normalizacji i Certyfikacji).

e-mail: jjasinski@riopint.com.ar