Józef KOZIEŁ

Józeł Kozieł, Prezydent Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Farb, FATIPEC. Do 2012 r. pracownik PPG Polifarb Cieszyn SA na stanowisku Członek Zarządu, Dyrektor ds. Badań, Rozwoju i Bezpieczeństwa. Obecne pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału (w Cieszynie) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Materiałów Polimerowych PIPC w Warszawie. Jest Członkiem Zarządu Głównego (w Warszawie) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem, a także Rady Izby Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego PIPC w Warszawie. Inżynier Specjalista I i II stopnia z zakresu chemii. Absolwent kursu zarządzania biznesem w Tokio i Jokohamie (Japonia).

e-mail: koziel.jozef@gmail.com