Paweł KAFARSKI

Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, profesor Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Opolskiego. Pełnił i pełni wiele funkcji akademickich, spośród których szczególnie ważna była funkcja prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest on współautorem ponad 300. publikacji, które są cytowane ponad 3590 razy w literaturze naukowej. Jego zainteresowania naukowe to projektowanie, synteza i badanie aktywności inhibitorów wybranych enzymów o znaczeniu agrochemicznym i medycznym, zastosowanie biokatalizy w chemii organicznej oraz synteza i badanie aktywności biologicznej aminofosfonianów i ich pochodnych. Spośród uzyskanych wyróżnień najwyżej ceni medal Jana Hanusa nadany przez Czeskie Towarzystwo Chemiczne i medal Włodzimierza Trzebiatowskiego przyznany przez Senat Politechniki Wrocławskiej. Jest on szczególnie wdzięczny dwóm swoim nauczycielom – dr Zbigniewowi Czarnuchowi (nauczyciel historii w liceum) oraz prof. Przemysławowi Mastalerzowi (mentor akademicki) za to, że ukształtowali jego sylwetkę.

e-mail: pawel.kafarski@uni.opole.pl