Bogdan MARCINIEC

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec jest dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii i profesorem na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem rzeczywistym PAN i The European Academy of Arts, Sciences and Humanities, doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej. Był dziekanem Wydziału Chemii UAM (1985-1988), rektorem UAM (1988-1990). Założyciel i dyrektor pierwszego w Polsce Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (1995). Uhonorowany: m.in. Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk technicznych („Polski Nobel”) (2009), Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2001); Perłą Honorowa w dziedzinie nauki w rankingu „Perły Polskiej Gospodarki” (2009) i Medalem J. Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2003). W czerwcu 2014 roku Profesor Marciniec zajął 3 miejsce w Plebiscycie „Nauka to wolność” zorganizowanym przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyscyplina naukowa – chemia i kataliza metaloorganiczna, chemia i technologia związków krzemoorganicznych. Autor i współautor ponad 380 publikacji i rozdziałów w książkach, redaktor i współautor 15 książek (w tym 9 w j. angielskim), ponad 170 patentów i 17 wdrożonych technologii.

e-mail: Bogdan.Marciniec@amu.edu.pl