Piotr GRZYBOWSKI

Dr. inż. Piotr Grzybowski, adiunkt w Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi wykłady z Biotechnologicznych Metod Unieszkodliwiania Odpadów, Procesów Rozdzielania w Biotechnologii oraz z Ochrony Środowiska w Procesach Przemysłu Chemicznego, zajęcia laboratoryjne ze studentami z Procesów Oczyszczania Cieczy i Metod Rozdzielania w Biotechnologii. Był opiekunem licznych prac magisterskich studentów polskich i zagranicznych, uczestnikiem ponad 40. wyjazdów na konferencje międzynarodowe i krajowe, autorem i współautorem ponad 40 artykułów, pozyskał również 8. patentów krajowych (m. in. Sposób Produkcji Filtrów, Generator Aerozolu). Jego główne obszary zainteresowania badawczego, to filtracja powietrza, filtry, maski filtracyjne, filtracja bioaerozoli, systemy wentylacyjne, filtracja cieczy, filtry do cieczy, badanie filtrów, synteza mikrokulek polimerowych, recykling odpadowych polimerów (PET, poliolefiny, polistyren), unieszkodliwianie odpadów i ochrona środowiska. Do osiągnięć zaliczyć można m.in. Nagrodę Zespołową II stopnia Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w 2001 r. Od 2002 r. pełni funkcję Prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego i członka Prezydium Zarządu Głównego SITPChem, a od 2003 r. jest biegłym sądowym z zakresu chemii i inżynierii chemicznej.

e-mail: p.grzybowski@ichip.pw.edu.pl