Tag Archives: Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska w najdroższym projekcie badawczym na świecie

Politechnika Gdańska bierze udział w budowie akceleratora jonów i antyprotonów w Ośrodku Badań Jądrowych w Darmstadt w Niemczech. W projekcie FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), który dotyczy budowy tej instalacji, uczestniczy 45 państw, które po uruchomieniu akceleratora będą mogły realizować swoje badania na tym obiekcie. Wstępny koszt projektu oszacowano na 1,2 mld EUR – jest to aktualnie najdroższy realizowany projekt badawczy na świecie. Zespół z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. Leona Swędrowskiego opracuje i zbuduje systemy diagnostyczne dla magnesów nadprzewodzących, które są sercem systemu – rozpędzają strumień cząstek do wysokich energii. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej rozpoczęli prace na początku marca br. W zamierzeniach koncepcyjnych projektowanego międzynarodowego ośrodka FAIR jest prowadzenie, na najwyższym poziomie światowym, badań dotyczących poznania struktury materii. Faza wstępna projektu FAIR rozpoczęła się około 2006 r. Finał tego gigantycznego przedsięwzięcia prognozowany jest na 2025 r. (kk) (http://pg.edu.pl/, 22.04.2015)...
Read more

Energia odnawialna drzemie w molekule

Naukowiec z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, dr hab. Julien Guthmuller, uzyskał grant z programu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki. Międzynarodowy zespół pod jego kierunkiem zajmie się projektowaniem nowych supramolekularnych fotokatalizatorów służących do wytwarzania wodoru cząsteczkowego jako odnawialnego źródła energii. Wodór cząsteczkowy to potencjalna przyszłość energetyki odnawialnej. Będzie można go używać jako paliwa, albo przekształcić w bogate energetycznie organiczne cząsteczki. Zanim jednak dojdzie do etapu korzystania z drzemiącej w wodorze energii, potrzeba jeszcze wielu badań, m. in. nad mechanizmem działania supramolekularnych fotokatalizatorów. Żeby uzyskać wodór cząsteczkowy potrzebna jest woda, światło słoneczne oraz właśnie supramolekularne fotokatalizatory (SFK), które potrzebne są do rozszczepienia cząsteczki H2O na cząsteczki wodoru i tlenu. Żeby zrozumieć mechanizm działania SFK potrzebna jest współpraca teoretyków i eksperymentatorów. Dr hab. Guthmuller odpowiada za teoretyczną część projektu. Programy jego autorstwa będą wykorzystane do symulacji widm absorpcji UV/Vis i rezonansowych widm RR. Eksperymenty, m. in. z użyciem technik takich jak: spektroskopia absorpcyjna promieniowania UV/Vis i rezonansowa spektroskopia...
Read more