Energia odnawialna drzemie w molekule

Naukowiec z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, dr hab. Julien Guthmuller, uzyskał grant z programu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki. Międzynarodowy zespół pod jego kierunkiem zajmie się projektowaniem nowych supramolekularnych fotokatalizatorów służących do wytwarzania wodoru cząsteczkowego jako odnawialnego źródła energii. Wodór cząsteczkowy to potencjalna przyszłość energetyki odnawialnej. Będzie można go używać jako paliwa, albo przekształcić w bogate energetycznie organiczne cząsteczki. Zanim jednak dojdzie do etapu korzystania z drzemiącej w wodorze energii, potrzeba jeszcze wielu badań, m. in. nad mechanizmem działania supramolekularnych fotokatalizatorów. Żeby uzyskać wodór cząsteczkowy potrzebna jest woda, światło słoneczne oraz właśnie supramolekularne fotokatalizatory (SFK), które potrzebne są do rozszczepienia cząsteczki H2O na cząsteczki wodoru i tlenu. Żeby zrozumieć mechanizm działania SFK potrzebna jest współpraca teoretyków i eksperymentatorów. Dr hab. Guthmuller odpowiada za teoretyczną część projektu. Programy jego autorstwa będą wykorzystane do symulacji widm absorpcji UV/Vis i rezonansowych widm RR. Eksperymenty, m. in. z użyciem technik takich jak: spektroskopia absorpcyjna promieniowania UV/Vis i rezonansowa spektroskopia Ramana przeprowadzi zespół prof. Benjamina Dietzka z Instytutu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie. Projekt naukowców z PG i Uniwersytetu w Jenie potrwa trzy lata. Jego uczestnicy są przekonani, że pójdą mocno naprzód w zrozumieniu procesów zachodzących w supramolekularnych fotokatalizatorach. (kk)

http://pg.edu.pl/, 7.04.2015