Politechnika Gdańska w najdroższym projekcie badawczym na świecie

Politechnika Gdańska bierze udział w budowie akceleratora jonów i antyprotonów w Ośrodku Badań Jądrowych w Darmstadt w Niemczech. W projekcie FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), który dotyczy budowy tej instalacji, uczestniczy 45 państw, które po uruchomieniu akceleratora będą mogły realizować swoje badania na tym obiekcie. Wstępny koszt projektu oszacowano na 1,2 mld EUR – jest to aktualnie najdroższy realizowany projekt badawczy na świecie.

Zespół z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. Leona Swędrowskiego opracuje i zbuduje systemy diagnostyczne dla magnesów nadprzewodzących, które są sercem systemu – rozpędzają strumień cząstek do wysokich energii. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej rozpoczęli prace na początku marca br. W zamierzeniach koncepcyjnych projektowanego międzynarodowego ośrodka FAIR jest prowadzenie, na najwyższym poziomie światowym, badań dotyczących poznania struktury materii. Faza wstępna projektu FAIR rozpoczęła się około 2006 r. Finał tego gigantycznego przedsięwzięcia prognozowany jest na 2025 r. (kk)

(http://pg.edu.pl/, 22.04.2015)