Tag Archives: Tauron

TAURON poprawia efektywność

Fitch podtrzymał 27 października długoterminowy rating spółki TAURON na poziomie BBB i zmienił jego perspektywę do „negatywnej" ze „stabilnej". Zmianę tę uzasadniono – niezależnym od Grupy, określonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – niższym wskaźnikiem WACC w segmencie dystrybucji energii począwszy od 2016 roku oraz planowaną akwizycją w obszarze wydobycia. Równocześnie Fitch podkreślił, że negatywny wpływ tych dwóch czynników będzie częściowo ograniczony dzięki planowanemu podwyższeniu kapitału i związaną z nim emisją akcji niemych, które mają trafić do Skarbu Państwa. Fitch zapowiedział także możliwość przywrócenia ratingowi perspektywy stabilnej, jeśli Grupa TAURON dostosuje program inwestycyjny do planowanej sytuacji płynnościowej. (kk) (http://media.tauron.pl/, 28.10.2015)...
Read more

TAURON po raz kolejny najlepszy w konkursie „The Best Annual Report”

TAURON Polska Energia po raz drugi z rzędu otrzymał nagrodę główną w konkursie „The Best Annual Report” przyznawaną przez Instytut Rachunkowości i Podatków za najlepszy raport roczny. Nagroda stanowi efekt zaangażowania różnych departamentów TAURONA, które uczestniczą w przygotowywaniu raportów okresowych i kontaktach z inwestorami, w tym Departamentu Rachunkowości i Podatków, Organów Korporacyjnych, Komunikacji Rynkowej i PR oraz Controllingu. (kk) (http://media.tauron.pl/, 15.10.2015)...
Read more

TAURON Top Pracodawcą Województwa Śląskiego

TAURON Polska Energia został laureatem konkursu Top Pracodawcy Województwa Śląskiego, projektu, w którym samorządowcy wskazują liderów wśród pracodawców. Podczas konferencji Silesia HR Trends (7 października) uhonorowane zostały firmy i osoby, które wyznaczają trendy i łączą wpływ na rozwój gospodarczy z ważną rolą na rynku pracy. Nominacji i wskazań w konkursie dokonały władze samorządowe województwa śląskiego, a także przedstawiciele organizacji realizujących politykę gospodarczą poprzez pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości – łącznie prawie 70. instytucji. Laureaci zostali wybrani w oparciu o kryteria: wpływu działalności pracodawcy na rozwój gospodarczy regionu, wkładu w rozwój rynku pracy, innowacyjności, relacji z pracownikami oraz współpracy z lokalną społecznością. (kk) (http://media.tauron.pl/, 8.10.2015)...
Read more

TAURON z Certyfikatem Jakości Obsługi Konsumenta

TAURON Obsługa Klienta, jako pierwsza spółka w Polsce, otrzymał Certyfikat Jakości Obsługi Konsumenta. Jest on przyznawany przez Federację Konsumentów organizacjom, które uzyskają pozytywny wynik audytu prawnego i konsumenckiego. Certyfikat Jakości Obsługi Konsumenta został przyznany spółce 22 września na podstawie pozytywnych wyników przeprowadzonych na przełomie sierpnia i września br. audytów. Celem badania było sprawdzenie, czy stosowane przez TAURON Obsługa Klienta praktyki są przyjazne klientowi i zgodne z prawem konsumenckim. (kk) (http://media.tauron.pl/, 24.09.2015)...
Read more

Konkurs na prace magisterskie o dystrybucji energii

10 tys. PLN czeka na zwycięzców konkursu na pracę magisterską, dotyczącą inteligentnych systemów dystrybucji energii elektrycznej. Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu organizowanego przez firmę Tauron Dystrybucja można zgłaszać do 30 września br. Konkurs skierowany jest do absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej, którzy bronią swoją pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, do końca września powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl wraz z krótkim streszczeniem pracy. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl, 2.08.2015)...
Read more

TAURON partnerem strategicznym FOB

Podczas ogłoszenia raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” TAURON Polska Energia otrzymał certyfikat potwierdzający przynależność do Forum Odpowiedzialnego Biznesu w roli partnera strategicznego. Program Partnerstwa  FOB to kompleksowy program współpracy z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Partnerzy strategiczni to firmy, które mogą pochwalić się dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. (kk) (http://media.tauron-pe.pl/, 31.03.2015)...
Read more