CHEMIK 2015-04

chemik_2015_04-cover

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Nigdy dość rozmowy o bezpieczeństwie, potwierdzają to wielokrotnie PT Autorzy w niniejszym wydaniu miesięcznika CHEMIK, które poświęcamy bezpieczeństwu – rozpatrywanemu w wielu różnych aspektach. Otwiera je publikacja Prezesa Grupy Azoty, Pawła Jarczewskiego, przygotowana po Światowym Forum Ekonomicznym w Davos; bezpieczeństwo żywnościowe, pisze Autor, zaraz obok bezpieczeństwa energetycznego i walki z terroryzmem, uznane zostało za kluczowe wyzwanie współczesnego świata. W budowaniu przyszłości ekonomicznej naszego kraju na najbliższe lata powinniśmy pracować nad odbudowaniem naszej pozycji jako spichlerza Europy. O etapach procesu oceny bezpieczeństwa w rozporządzeniu REACH – ocenie zagrożeń i narażenia oraz charakterystyce ryzyka – piszą Andrzej Krześlak i Marcela PalczewskaTulińska, a Zbigniew Ślęzak prezentuje REACH w kontekście chemikaliów bezpiecznych dla zdrowia i środowiska.

Autorzy z Instytutu Chemii Przemysłowej i Wydziału Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW omawiają zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego wynikające z nieprawnego bądź intencjonalnego użycia chemikaliów; wskazują na związek kultury bezpieczeństwa chemicznego z redukcją zagrożeń. Paweł Zawadzki z PIPC przybliża Program PIPC „Bezpieczna Chemia” i działania Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego. Jacek Zapart z Grupy Azoty SA prezentuje Zakładową Straż Pożarną, której istnienie w strukturach Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie datuje się na rok 1929. Autorzy z Instytutu Przemysłu Organicznego w trzech publikacjach przedstawiają kolejno zagadnienia związane z pracami IPO w obszarze bezpieczeństwa chemicznego w przemyśle i transporcie towarów niebezpiecznych; z oceną ryzyka wybuchu w branży przetwórstwa spożywczego oraz z wymaganiami i metodami badań właściwości antyelektrostatycznych odzieży ochronnej.

Część merytorycznych prezentacji kończy interesująca publikacja Autorów z Centrum Badawczo-Rozwojowego GLOKOR Sp. z o.o. w Gliwicach i Pracowni Neurobiologii Katedry Neurologii UM w Poznaniu, w której, obok obszernego przeglądu literaturowego dotyczącego procesu fermentacji, prezentują opis własnych badań nad opracowaniem metod analitycznych kwasu mlekowego i laktozy oraz optymalizacją procesu fermentacji mlekowej laktozy zawartej w serwatce poprodukcyjnej do kwasu mlekowego.

Dziękujemy wszystkim PT Autorom za interesujące publikacje.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce prezentujemy wybrane problemy dotyczące bezpieczeństwa, a wcześniej wyniki finansowe i nakłady inwestycyjne przemysłu w 2014 r. W Kalendarium przypominamy postać Stanisława Hüpscha – współtwórcy modernizacji i rozbudowy, jeszcze w latach 20. XX w., Rafinerii Nafty w Jedliczu, która od 2015 r. organizacyjnie istnieje w strukturach ORLEN Południe.

W całym wydaniu prezentujemy mnóstwo ciekawych informacji z firm i instytucji naukowych, a także relacji z ważnych wydarzeń w środowisku chemii i chemików – w nauce i przemyśle; zapraszamy też na liczne ważne konferencje i spotkania.

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 178
Paweł JARCZEWSKIDavos – chcemy brać udział w kształtowaniu przyszłości 179
Andrzej KRZEŚLAK, Marcela PALCZEWSKA-TULIŃSKAOcena bezpieczeństwa chemicznego w rozporządzeniu REACH
jako element identyfikacji i kontroli ryzyka stwarzanego przez
substancje chemiczne
182
Zbigniew ŚLĘZAKREACH – chemikalia bezpieczne dla zdrowia i środowiska 192
Lesław GÓRNIAK, Dorota KALISZ, Krzysztof MŁYNARCZYKZagrożenia chemiczne zamierzone, redukcja podatności i kultura
bezpieczeństwa chemicznego
201
Paweł ZAWADZKIBezpieczeństwo – sprawa, w której nie ma konkurencji 209
Jacek ZAPARTZakładowa Straż Pożarna w Grupie Azoty S.A. 213
Tadeusz PIOTROWSKI, Katarzyna DROŻDŻEWSKAPrace badawcze Instytutu Przemysłu Organicznego w obszarze
bezpieczeństwa chemicznego w przemyśle i transporcie towarów
niebezpiecznych
217
Tadeusz PIOTROWSKIWzorcowa ocena ryzyka wybuchu w branży przetwórstwa
spożywczego
225
Małgorzata WRÓBLEWSKA, Anna MAZIKOdzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych
– wymagania i metody badań
237
Sławomir MAŚLANKA, Agnieszka KOS, Maria BAŃCZYK, Izabela CZOPEK1,
Łukasz ADAM, Jolanta DORSZEWSKA, Katarzyna STARCZEWSKABadanie stężenia kwasu mlekowego, otrzymanego w procesie
fermentacji mlekowej laktozy, zawartej w serwatce poprodukcyjnej
przy udziale Lactobacillus
241
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCEWybrane dane o środowisku i ekologii w Polsce oraz w krajach UE 254
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICHStanisław HÜPSCH (1892–1985) 257
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 259
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 261
AKTUALNOŚCI Z FIRM 185
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 262
Targi Kielce – CHEMSS 2015 II okł.
Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. III okł.
PIPC – Kongres „Polska Chemia 2015” IV okł.
Instytut Chemii Przemysłowej 200
Instytut Przemysłu Organicznego 252, 253

 

DO POBRANIA