Wzorcowa ocena ryzyka wybuchu w branży przetwórstwa spożywczego

Wzorcowa ocena ryzyka wybuchu w branży przetwórstwa spożywczego
PIOTROWSKI T.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 225–236

Przedstawiono wyniki identyfikacji i oceny zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz oceny poziomu ryzyka wybuchu tej atmosfery w procesach przetwórstwa naturalnych surowców spożywczych. Ocenę wykonano na przykładzie linii technologicznych eksploatowanych w jednej z krajowych wytwórni wyrobów czekoladowych. Zastosowano do tego celu metody oceny i wzór dokumentacji opracowany w ramach realizacji projektu badawczorozwojowego Nr VI.B.12 p.t.: „Opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych.” Uzyskane wyniki wykazały niskie poziomy ryzyka na ocenianych miejscach pracy, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa eksploatowanych w zakładzie technologii.

Słowa kluczowe: dyrektywa ATEX 137, zagrożenie wybuchem, atmosfera wybuchowa, dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW)

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon