Badanie stężenia kwasu mlekowego, otrzymanego w procesie fermentacji mlekowej laktozy, zawartej w serwatce poprodukcyjnej przy udziale Lactobacillus

Badanie stężenia kwasu mlekowego, otrzymanego w procesie fermentacji mlekowej laktozy, zawartej w serwatce poprodukcyjnej przy udziale Lactobacillus
MAŚLANKA S., KOS A., BAŃCZYK M., CZOPEK I., ADAM Ł., DORSZEWSKA J., STARCZEWSKA K.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 241–251

Serwatka kwaśna jest groźnym ekologicznie odpadem, będącym produktem ubocznym powstającym w przemyśle mleczarskim. Z uwagi na wysoką zawartość laktozy, odpad ten może być wykorzystywany jako surowiec w procesie fermentacji mlekowej, w którym ulega dalszej przemianie do kwasu mlekowego, przy udziale bakterii fermentacji mlekowej. Niniejsza publikacja stanowi przegląd literaturowy dotyczący procesu fermentacji mlekowej oraz opis badań własnych nad efektywnością procesu fermentacji mlekowej laktozy, pozyskanej z serwatki poprodukcyjnej, do kwasu mlekowego.

Słowa kluczowe: kwas mlekowy, bakterie kwasu mlekowego, serwatka kwaśna

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon