Konwersja CO2 do metanolu – jedna z metod magazynowania energii

WILK A., WIĘCŁAW–SOLNY L., SPIETZ T., TATARCZUK A.
Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 626–633

W artykule opisano zagadnienie związane z utylizacją ditlenku węgla poprzez jego konwersję z wodorem do paliw płynnych. Na podstawie dostępnych danych przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych prowadzone na świecie w zakresie poprawy efektywności tej syntezy. Podsumowano badania w zakresie zarówno katalizatorów syntezy metanolu, jak i rozwiązań konstrukcyjnych reaktorów. Przedstawiono instalacje wielkoskalowe syntezy metanolu oraz opisano zagadnienia związane z ekonomiką procesu utylizacji ditlenku węgla w kierunku surowców chemicznych, i z efektywnością magazynowania energii w postaci metanolu.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon