Zbigniew PAPROCKI

Mgr inż. Zbigniew PAPROCKI – jest absolwentem Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1994 r.) i Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki gdzie odbył menedżerskie studia podyplomowe typu MBA na Wydziale Mechanicznym w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Od 1994 r. pracuje w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, obecnie Grupa Azoty SA, od 2012 r. jest tam kierownikiem Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji w Departamencie Korporacyjnym Produkcji i Bezpieczeństwa, a od 2010 r. członkiem Rady Nadzorczej, z wyboru pracowników. Jest autorem i współautorem licznych wdrożeń racjonalizatorskich i koncepcji przejęcia oczyszczalni ścieków z Jednostki Ratownictwa Chemicznego do Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. Zbigniew Paprocki poświęca się także pracy społecznej. Od 2010 r. jest prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego O/Tarnów; w kadencji 2010–2014 był członkiem Zarządu Głównego SITPChem. Od 2014 r. jest wiceprezesem Rady TJO Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Tarnowie. Od 2000 r. jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łęk Górnych i Ziemi Pilzneńskiej. Lubi sport i podróże.

e-mail: Zbigniew.Paprocki@grupaazoty.com