Thomas BROCK

Prof. Thomas Brock jest członkiem Komitetu Wykonawczego FATIPEC. Od marca 1995 roku jest profesorem technologii farb i lakierów w Uniwersytecie Nauk Stosowanych Niederrhein w Krefeld. Główne obszary jego działalności to: techniki pomiarowe i badawcze, reologia, produkcja farb i lakierów, technologie lakiernicze. Od roku 1997 jest członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Techniki Lakierniczej (EGL). Prowadzi działalność dydaktyczną, oprócz tego jest autorem licznych publikacji; w ciągu ostatnich 30 lat uzyskał 15 patentów i miał 50 wystąpień na kongresach i publikacji w czasopismach.

e-mail: Brock-Huerth@t-online.de