Tadeusz PARYJCZAK

Prof. dr hab. inż. Tadeusz PARYJCZAK – chemik, specjalizujący się w badaniach procesów katalitycznych, a także w zielonej chemii. W 1954 r. jeszcze jako student Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, został zatrudniony na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Studia ukończył w 1956 r.; stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 r., a doktora habilitowanego w 1970 r. W 1976 r. otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Od 1976 do 2002 kierował Instytutem Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej (do 1991 r. Instytut nosił nazwę Instytutu Chemii Ogólnej). Przez niemal 20 lat był dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (1975-1981, 1984-1990, 1993-1999).

W badaniach nad procesami adsorpcji i katalizy wykorzystywał techniki chromatografii gazowej. Obiektem jego badań były katalizatory tlenkowe oraz mono- i bimetaliczne, oparte na metalach VIII grupy układu okresowego, umieszczane na nośnikach.

Jego monografia „Gas chromatography in adsorption and catalysis” była tłumaczona na kilka języków. Jest też autorem m.in. następujących publikacji: Chromatografia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy (1975, ISBN 8301068450); Laboratorium chemiczne dla studentów budownictwa (1978, współautor); Gas chromatography in adsorption and catalysis (1986, John Wiley and Sons, New York); Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (2003, redakcja materiałów konferencyjnych, ISBN 8391877337); Zielona chemia (2005, ISBN 8386492341).

Za swoją pracę Profesor Paryjczak otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: Nagroda Naukowa Miasta Łodzi (2001); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2002) doktorat honoris causa Politechniki Szczecińskiej; doktorat honoris causa Politechniki Łódzkiej; Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego (najważniejsze odznaczenie SITPChem, 2007); Medal Andrzeja Waksmundzkiego (nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 2007).

e-mail: tparyjcz@p.lodz.pl.