Paweł PLUCIŃSKI

Prof. Paweł Plucinski, ekspert z dziedziny inżynierii chemicznej, nanocząstek i biotechnologii. Jego głównym obszarem zainteresowań są badania nad kinetyką reakcji w układach heterogenicznych, w tym kataliza i techniki separacji, wykorzystanie mikrostruktur (miceli, mikroemulsji) do katalizy i separacji, procesy katalityczne z zastosowaniem reaktorów wielokanałowych. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak Inżynieria Chemiczna, Dynamika, Modelowanie i Kontrola Procesowa, Zaawansowana Inżynieria Chemiczna, Inżynieria Mikroprocesowa. Jest autorem ponad 40. publikacji naukowych.

e-mail: p.plucinski@bath.ac.uk