Maciej PACZUSKI

Dr hab. inż. Maciej PACZUSKI – ukończył Technikum Chemiczne w Piastowie, a następnie studia inżynierskie i uzupełniające na Politechnice Warszawskiej w Płocku na Wydziale Chemicznym. W 1984 r. obronił pracę doktorską z zakresu utleniania w technologii olejów bazowych, a w 2009 r. zrobił habilitację na Politechnice Gdańskiej (dyspersje w technologii rafineryjnej); rok później został prof. ndzw. PW. W latach 2002-2012 był dyrektorem Instytutu Chemii PW w Płocku. Współpracuje z: PKN Orlen, spółkami GK: Orlen Asfalt, Orlen Gaz, Orlen Laboratorium, Rada Naukowa PIMOT.

e-mail: mpaczuski@pw.plock.pl