Leszek GROCHOWSKI

Mgr inż. Leszek GROCHOWSKI – w 1975 r. ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej; od tego też roku pracuje w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” – obecnie Grupa Azoty ZAK SA. Zajmuje stanowisko Dyrektora Jednostki Produkcyjnej Nawozy. Specjalność – technologia związków azotowych.

e-mail: leszek.grochowski@grupaazoty.com