Kinga KNAPIK

Mgr Kinga KNAPIK ukończyła polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (2007). Jest asystentką w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Zainteresowania naukowe: historia języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem semantyki historycznej i etymologii. Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień historyczno-językowych. Interesuje się także problemami współczesnego języka polskiego; jej praca magisterska dotyczyła sposobów dekodowania neologizmów i wyrazów potencjalnych. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat słowotwórczo-leksykalnego opisu polskiego słownictwa mentalnego.