Józef HOFFMANN

Dr hab. inż. Józef HOFFMANN, prof. Politechniki Wrocławskiej, absolwent Wydziału Chemicznego tej uczelni (1978). Aktualnie pracuje na stanowisku dyrektora Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych. Zainteresowania naukowe: technologia chemiczna nieorganiczna, agrochemikalia. Jest autorem i współautorem 45. prac w krajowych i zagranicznych materiałach zwartych, 77. artykułów w prasie naukowo technicznej, 32. patentów, ponad 80. referatów i posterów na konferencjach krajowych i zagranicznych.

e-mail: Jozef.Hoffmann@pwr.wroc.pl