Jaromír ŠŇUPÁREK

Prof. Jaromír Šňupárek, profesor w Instytucie Chemii i Technologii Związków Wielkocząsteczkowych Uniwersytetu Pardubice. Autor ponad 80 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych cytowanych ponad 550 razy, autor monografii na temat dyspersji wodnych polimerów (1979, w języku czeskim), współautor monografii na temat polimerów (2000, w języku czeskim), autor wielu patentów, w większości wdrożonych w przemyśle (chemicznym, włókienniczym, farb i innych). Członek kilku rad naukowych uniwersytetów oraz American Chemical Society, Czeskiego Towarzystwa Chemicznego, CCS Group for Paints, Pigments and Resins, zarządu FATIPEC, Europejskiego Komitetu Naukowego FATIPEC, International Polymer Colloids Group, komitetu redakcyjnego czasopisma Progress in Organic Coatings (Elsevier), komitetu doradczego czasopisma Surface Coatings International (JOCCA), komitetu redakcyjnego czasopisma Plastics and Rubber (Czechy), komitetu recenzyjnego czasopisma Journal of Coatings Technology and Research (Springer, Nowy Jork). Jego zainteresowania naukowe dotyczą polimeryzacji/kopolimeryzacji emulsyjnej, właściwości i zastosowań koloidów polimerowych.

e-mail: Jaromir.Snuparek@upce.cz