Jacek KIJEŃSKI

Prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI jest wybitnym specjalistą w dziedzinie chemii i technologii chemicznej oraz w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej, kierownikiem Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego. Prezesem ZG ITPChem jest od 2002 r. Jest członkiem prezydium Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk, koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, członkiem Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów, Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych, a także rad programowych czasopism Przemysł Chemiczny (przewodniczący), Chemik, Polimery i Ochrona przed Korozją. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), niemieckiego Towarzystwa Technologii Chemicznej i Biotechnologii DECHEMA, American Chemical Society, Network for Industrial Catalysis in Europe (NICE) oraz European Federation of Chemical Engineering (EFCE). Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO przyznała Profesorowi tytuł Outstanding Inventor (2006). Prof. Jacek Kijeński jest autorem lub współautorem ponad 200. publikacji, ponad 200. wystąpień konferencyjnych, 10. monografii i 40. patentów. Oprócz tego, że jest inżynierem i naukowcem o uznanym dorobku, prof. Jacek Kijeński jest wybitnym humanistą, erudytą, znawcą literatury, sztuki i historii cywilizacji.

e-mail:  Jacek.Kijenski@ichp.pl; sekretariat@sitpchem.org.pl