Grzegorz DZICZKOWSKI

Dr inż. Grzegorz DZICZKOWSKI absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (2004); doktorat Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris (Mines Paris) (2008). Ma kwalifikacje wydawane przez rząd francuski, niezbędne do pracy w charakterze wykładowcy uniwersyteckiego (2010). Był wykładowcą w szkole inżynierskiej HEI w Lille (Hautes études d’ingénieur ) (2012) i prowadzi własną działalność w firmie Brilliiant Processing (http:/www.brilant-processing.com) (od 2012); od 2013 roku jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Katedra Inżynierii Wiedzy. Autor i współautor wielu publikacji i rozdziałów książkach naukowych oraz wydawnictwach z dorobku wielu konferencji międzynarodowych i krajowych oraz dokumentów technicznych i raportów.