Anna WĘGRZYN

Dr Anna WĘGRZYN jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (2006). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (2011). Ze względu na interdyscyplinarny charakter pracy doktorskiej, łączącej zagadnienia technologiczne i mikrobiologiczne, rozprawę obroniła na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest przewodniczącą Sekcji Biotechnologicznej przy ZG SITPChem (od 2010) i współpracuje z Sekcją Ochrony Środowiska przy ZG SITPChem (od 2006). Współpracuje z doroczną Konferencją Naukowo-Techniczną „Ochrona Środowiska. Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania. Trendy”. Jest autorką artykułów w miesięczniku CHEMIK i wystąpień na konferencjach naukowo-technicznych SITPChem. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej dla studentów kierunku biotechnologia Politechniki Śląskiej. Poza działalnością dydaktyczną uczestniczy w realizacji projektów badawczych w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej PŚ. Jest autorką lub współautorką licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz materiałach konferencyjnych, a także trzech skryptów przeznaczonych dla studentów kierunku biotechnologia. W wolnych chwilach czyta książki (jest fanką twórczości Agathy Christie).

e-mail: anna.wegrzyn@miesiecznikchemik.pl