Anna CZUMAK-BIENIECKA

Mgr inż. Anna CZUMAK-BIENIECKA jest absolwentką Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej (1974). Od początku studiów współpracowała z Tygodnikiem Studenckim „Politechnik”, potem także z Przeglądem Technicznym, Horyzontami Techniki. Od 1977 roku była redaktorem w miesięczniku naukowo-technicznym „Energetyka”, w Wydawnictwie SIGMA-NOT. Od 1982 roku jest redaktorem miesięcznika CHEMIK, początkowo jako sekretarz redakcji, a od 2002 roku redaktor naczelny. Jest autorką licznych publikacji i wywiadów w prasie naukowo-technicznej oraz redaktorem książek, w tym redaktorem wszystkich tomów z 19-tomowego wydania „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego”. Od 2000 roku, we współpracy z Radą Programową miesięcznika CHEMIK, przygotowuje wydania tematyczne miesięcznika. Jest członkiem SITPChem od 1985 roku, a w kadencji 2006-2010 i 2010-2014 pełni funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Ma troje dzieci i czworo wnuków. Lubi jazz, książki i swój dom.