Andrzej GÓRAK

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Górak, profesor Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Technische Universität Dortmund. Jest on współautorem ponad 180. oryginalnych prac twórczych, 200. referatów i komunikatów na konferencjach międzynarodowych, 8. patentów oraz 12. monografii i skryptów. Profesor Górak był opiekunem 200. prac dyplomowych, 30. zakończonych przewodów doktorskich i 20. przewodów doktorskich w toku. Pełnił i pełni wiele funkcji w organizacjach naukowych i zawodowych, obecnie jest m.in. członkiem European Federation of Chemical Engineering, Working Party on Fluid Separations oraz Process Intensification. Pełnil też funkcję dziekana Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen oraz prorektora d/s. badan Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie. Był czlonkiem Rady Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Jest odznaczony Krzyzem Zaslugi Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadzi działalność recenzencką dla czasopism (m.in. AIChE Journal, Chem.Ing.Tech., Chem.Eng.Proc, Chem.Eng.Res, Inż.Chem.Proc., Chem.Eng.Sci., Comp.Chem.Eng.,), organizacji naukowych (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Niemieckie Ministerstwo Nauki i Technologii, Holenderska Fundacja Naukowa, National Science Foundation (USA), ESFC (UK), Deutsche Bundestiftung Umwelt, Unia Europejska, NATO, Israel Science Foundation.

e-mail: Andrzej.Gorak@bci.tu-dortmund.de