Złoty medal z wyróżnieniem dla kamery promieniowania X na wystawie „Geneva Inventions 2016”

Wynalazek zaprezentowany przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej został nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem na 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2016”. Nagrodzony wynalazek to kamera cyfrowa do szybkiego i precyzyjnego obrazowania promieniowania X – przyrząd, który rejestruje obraz z 65 536 pikseli o rozmiarze 75 µm × 75 µm z maksymalną szybkością ponad 20 000 ramek na sekundę. Każdy padający foton jest indywidualnie przetwarzany wewnątrz piksela w tzw. trybie pojedynczego zliczania fotonów. Możliwa jest również rejestracja fotonów z wybranego zakresu energii, co skutkuje poprawą jakości rejestrowanego obrazu, np. redukcją tła pochodzącego od promieniowania fluorescencyjnego. Za rejestrację obrazów odpowiedzialne są zaprojektowane w Katedrze Metrologii i Elektroniki specjalizowane układy scalone, z których każdy zawiera po 50 milionów tranzystorów i tworzy odpowiednią matrycę pikseli. Kamera może być wykorzystywana w systemach detekcyjnych nowej generacji, które pracują z promieniowaniem X o dużym natężeniu, np. w badaniach materiałowych, badaniu związków chemicznych, obrazowaniu medycznym, czy też w eksperymentach synchrotronowych. Kamera powstała w ramach Projektu Badań Stosowanych nr PBS1/A3/12/2012 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. (kk)

(http://www.agh.edu.pl/, 21.04.2016)