Wacław LEŚNIAŃSKI (1886–1956)

PAPROCKI J.
Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 11–12, 709–711
W 130. rocznicę urodzin przypomniano postać Profesora
Wacława Leśniańskiego – chemika, badacza i pedagoga na Politechnice
Lwowskiej i Śląskiej, nazywanego wybitnym znawcą
przemysłu barwników.

Jerzy MINCZEWSKI (1916–1995)

PAPROCKI J.
Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 11–12, 712–713
W setną rocznicę urodzin, przypomniano postać wybitnego
polskiego chemika, szczególnie zasłużonego w dziedzinie analizy
chemicznej oraz chemii jądrowej, Profesora Politechniki Warszawskiej
i m.in. Instytutu Chemii Ogólnej, Instytutu Chemii Fizycznej
PAN oraz Instytutu Badań Jądrowych.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon