TAURON wśród liderów polskiego rynku kapitałowego

W trakcie uroczystej Gali „Podsumowanie Roku Giełdowego 2015” w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżniono emitentów i członków giełdy, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki oraz szczególnie przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. TAURON otrzymał nagrodę GPW na rynku Catalyst za największą wartość debiutu w 2015 r. w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu 17 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1,75 mld PLN. Obligacje zadebiutowały na rynku Catalyst 12 marca 2015 r. (kk)

(http://media.tauron.pl/, 13.05.2016)