Skuteczność oczyszczania ścieków farbiarskich

Małgorzata JĘDRZEJCZAK*, Krzysztof WOJCIECHOWSKI – Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Politechnika Łódzka
Prosimy cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 3, 150–157

Ochrona wód powierzchniowych jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej ochrony środowiska. Może być realizowana przez ograniczenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków przemysłowych do odbiorników, kompleksowe oczyszczanie tych ścieków oraz zamykanie obiegów wody w zakładach produkcyjnych.

Ścieki barwne należą do tej grupy ścieków przemysłowych, które sprawiają duże kłopoty w procesach oczyszczania. Szybkie zmiany w technologii produkcji i aplikacji, a także różnorodność stosowanych obecnie barwników w różnych gałęziach przemysłu (od chwili odkrycia pierwszego barwnika syntetycznego przed 150 laty wprowadzono do produkcji ok. 10 000 rozmaitych środków barwiących [1]) utrudniają opracowanie prostej, uniwersalnej, a jednocześnie efektywnej i ekonomicznej metody usuwania barwników ze ścieków.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon