Selena: poprawa wyniku operacyjnego i zysku netto

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym kwartale 2016 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 178,7 mln PLN. Jednocześnie Grupa Selena zanotowała w analizowanym okresie stratę netto w wysokości 6,4 mln PLN, co oznacza poprawę o 1,3 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Kontynuując politykę dywidendową Zarząd Seleny FM SA zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,30 PLN na akcję. Decyzję o wypłacie dywidendy akcjonariusze podejmą podczas Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 r. (kk)

(http://www.selena.com/, 16.05.2016)