Nowe rozwiązania KraussMaffei dla branży kompozytów

Podczas paryskich targów JEC World 2016 firma KraussMaffei zaprezentuje nowe rozwiązania w zakresie wytwarzania detali kompozytowych z termo- i duroplastyczną matrycą. Główne obszary ich zastosowania to przede wszystkim produkcja lekkich detali dla branży motoryzacyjnej.

Pierwsza z dwóch prezentowanych przez firmę technologii to wet molding (lub wet pressing); proces pozwalający na uzyskanie zaawansowanych detali wzmacnianych włóknem węglowym. W porównaniu do klasycznych procesów RTM (HD-RTM lub C-RTM) proces wet moldingu odznacza się prostszym przebiegiem, nie występuje w nim bowiem etap preformowania. Stąd stanowi on ciekawą, oszczędną alternatywę dla standardowych procesów produkcji detali dla motoryzacji.

W procesie wet moldingu głowica dostarcza żywicę (zazwyczaj żywicę epoksydową) na płasko leżący półprodukt zawierający wzmocnienie. Jest on następnie przesuwany do formy, w której następuje proces kompresji. Ten sposób produkcji posiada dwie zdecydowane zalety. Po pierwsze, pozwala zaoszczędzić czas poprzez skrócenie cyklu, ponieważ w trakcie nanoszenia żywicy na jeden półprodukt, jednocześnie drugi może być obrabiany w formie. Ponadto system może być bardziej reaktywny. Obydwa czynniki wpływają na oszczędność czasu i skrócenie czasu cyklu. Ponadto w technologii tej możliwe jest przetwarzanie włókien pochodzących z recyklingu.

Linia do wet moldingu firmy KraussMaffei charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji oraz wysoką produktywnością w krótkim czasie. Podczas targów JEC w Paryżu firma zaprezentuje możliwości technologii produkując wielkoseryjne detale dla BMW 7 i auta elektrycznego z serii i8.

Innym ciekawym rozwiązaniem KraussMaffei w zakresie lekkich detali termoplastycznych jest technologia FiberForm. Łączy ona w sobie termoformowanie półproduktów (tzw. organic sheet) z formowaniem wtryskowym w ramach jednego procesu. W ten sposób jeszcze bardziej podnieść można trwałość detali z tworzyw wzmacnianych włóknami. Dzięki pełnej automatyzacji procesu możliwe jest uzyskanie krótkiego czasu cyklu poniżej 60 sekund, co pozwala na prowadzenie produkcji wielkoseryjnej. Na przykładzie obudowy poduszek powietrznych dla firmy Takata, producent maszyn pokazuje dalsze udoskonalenia procesu skutkujące obniżeniem wagi detali o połowę, skróceniem czasu cyklu i kosztów produkcji. Możliwe to było między innymi dzięki zmianie materiału z poliamidów na polipropylen oraz zamianie włókien krótkich włóknami długimi. (kk)

(http://www.plastech.pl/, 8.02.2016)