Naukowcy zminimalizują skutki uderzeń piorunów

Celem wspólnego przedsięwzięcia naukowców z Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Porto było opracowanie nowego materiału dla zewnętrznych elementów poszycia samolotu, które spełniałyby wymagania wytrzymałościowe stawiane tego typu konstrukcjom i jednocześnie minimalizowałyby skutki uderzeń piorunów. W wyniku prac, w które zaangażowani byli dr hab. inż. Andrzej Katunin dr inż. Katarzyna Krukiewicz i dr inż. Roman Turczyn z Politechniki Śląskiej, a także dr inż. Przemysław Sul i dr inż. Andrzej Łasica z Politechniki Warszawskiej oraz dr Giuseppe Catalanotti z Uniwersytetu w Porto (obecnie pracujący w Queen’s University of Belfast), powstał nowy materiał oparty na polimerach przewodzących. Specyficzna budowa tego rodzaju związków chemicznych pozwala nadać stworzonemu przez naukowców materiałowi cechy przewodnika elektrycznego, przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości i lekkości elementów poszycia samolotu. W pracach wspomagających opracowanie materiału uczestniczyli także prof. Aleksander Herega z Odessa National Academy of Food Technologies oraz dr Marcin Bilewicz z Politechniki Śląskiej.

Realizowane wspólnie przez naukowców ze Śląska, Warszawy i Porto przedsięwzięcie otrzymało trzecią nagrodę w ostatniej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER. Dzięki temu projekt został objęty finansowaniem przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS. Jego wyniki zostały już docenione przez międzynarodowe środowisko naukowe. Kierownik projektu dr hab. inż. Andrzej Katunin został zaproszony z referatem na temat postępów w projekcie do Stambułu na 6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition. Referat zespołu projektowego wygłoszony podczas International Conference on Advancements in Aeromechanical Materials for Manufacturing w Hyderabadzie w Indiach zdobył natomiast nagrodę „Best Paper Award”. (kk)

(http://www.polsl.pl/, 11.08.2016)