LERG laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju’2016

Firma LERG została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii Innowacyjna Firma. Nagroda ta, została przyznana za realizację projektów pn. „Modernizacja instalacji do produkcji formaliny” i „Rozbudowa instalacji do mielenia nowolaków”. Gala wręczenia nagród odbyła się 21 października w Rzeszowie – Jasionka, podczas Forum Inteligentnego Rozwoju. Nagroda docenia najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo – rozwojową, samorządy, podległe im spółki, a także prywatne i państwowe firmy, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski. (kk)

(http://www.lerg.pl/, 27.10.2016)