Kompozytowa kładka nad torami

Włókna otoczone matrycą polimerową, czyli kompozyt FRP (ang. Fiber-Reinforced Polymer), mogą posłużyć do budowy kładek dla pieszych i rowerzystów przebiegających nad torami kolejowymi. Kładka wykonana z takich materiałów nie przewodzi prądu. Dodatkowym atutem tej technologii jest szybkość budowy takiego obiektu. Włókno szklane i żywice epoksydowe wykorzystywane do budowy kompozytów FRP są doskonałymi izolatorami elektrycznymi. Dlatego kładka może przebiegać ponad linią zelektryfikowaną bez ryzyka wywołania zwarcia, w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia. Przeprawa byłaby składana z gotowych, lekkich prefabrykatów lub nawet przywieziona jako pojedynczy element, dlatego montaż trwałby zaledwie kilka godzin. Elementy wykonane z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej (FRP) znajdują coraz częściej zastosowanie w budownictwie. Mają niższą masę od tradycyjnych prefabrykatów stosowanych np. przy budowie mostów, dzięki czemu ich montaż jest łatwiejszy, a czas budowy krótszy. Pomimo niskiego ciężaru ich parametry wytrzymałościowe mogą nawet przewyższać wytrzymałość stali. Kolejną zaletą zastosowania kompozytów są niższe koszty utrzymania wykonanych z nich konstrukcji. Te materiały nie ulegają korozji jak stal ani erozji jak beton. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 31.12.2015)