Irena JOLIOT CURIE (1897–1956)

W marcu, 60 lat temu, zakończyła przedwcześnie życie, znakomita uczona fizyko–chemik, córka Marii Skłodowskiej i Piotra Curie. Po studiach początkowo asystentka swojej matki, później samodzielny pracownik naukowy, w dalszych latach, współpracująca ze swoim mężem, fizykiem Fryderykiem Joliot. Z czasem profesor Uniwersytetu Sorbona, a następnie kierująca, założonym przez matkę, Instytutem Radowym w Paryżu. W sferze nauki zajmowała się głównie fizyko-chemią pierwiastków promieniotwórczych, w tym, wraz z mężem, odkryła sztuczną promieniotwórczość, za co obydwoje wyróżnieni zostali Nagrodą Nobla z dziedziny chemii. Zasłużona również w dziedzinie radioterapii. Aktywna w pracach społecznych, m.in. jako wiceminister ds. badań naukowych w rządzie francuskim oraz zaangażowana w pracach Światowej Rady Pokoju. Członek wielu akademii naukowych, w tym. m.in. polskich PAU i PAN oraz posiadaczka doktoratów Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i UMCS w Lublinie.

Irena Curie, córka sławnych światowych uczonych, urodziła się w Paryżu 12 września 1897 r. Od najmłodszych lat towarzyszyła jej atmosfera rodzinnego domu, w którym dominowały sprawy nauki i pogłębiania wiedzy. Ona sama, od najmłodszych lat wykazywała wielkie uzdolnienia, szczególnie do przedmiotów ścisłych. Gdy ma 9 lat, idyllę szczęśliwego dzieciństwa przerywa tragiczna śmierć ojca Piotra, który ginie pod kołami konnego wozu na ulicach stolicy Francji. Wobec coraz większego zaabsorbowania prowadzonymi badaniami przez matkę Marię Skłodowską, obowiązki wychowawcze Ireny przejmuje w dużym stopniu Jej dziadek – ojciec Piotra. Matka pozostaje jednak nadal wyrocznią w procesie kształtowania osobowości córki. Zgodnie z wyborem Marii, Irena w pewnym okresie, zamiast pobierać naukę w publicznej szkole, jest kształcona przez zaprzyjaźnionych pracowników nauki Sorbony, notabene zafascynowanych wykazywanymi od najmłodszych lat, jej wielkimi uzdolnieniami, szczególnie w dziedzinie matematyki i fizyki. Mimo coraz większego zafascynowania nauką, panna Curie wykazuje liczne zainteresowania wieku młodzieńczego – szczególnie intensywnie uprawia sport, w tym pływanie i narciarstwo.

 

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon