I Forum Kampanii „Polska Chemia”

Chemia motorem napędowym gospodarki. O znaczeniu sektora na I Forum Kampanii „Polska Chemia”

28 listopada br. w Warszawie odbędzie się I Forum Kampanii „Polska Chemia”. Uczestnicy i zaproszeni goście będą rozmawiać o znaczeniu sektora chemicznego dla gospodarki i społeczeństwa.

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Sektor chemiczny ma znaczący wpływ na całokształt funkcjonowania gospodarki krajowej. Znaczenie sektora wynika nie tylko z wielkości produkcji sprzedanej, zatrudnienia czy udziału w PKB kraju, ale również z charakterystyki produkcji – wytwory zakładów chemicznych stanowią podstawę do dalszej obróbki i bez nich nie mogłyby rozwijać się między innymi takie gałęzie gospodarki jak rolnictwo, branża spożywcza, farmacja, budownictwo, energetyka.

– Polska Chemia potrzebuje wizerunku adekwatnego do roli, jaką odgrywa w gospodarce– mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która organizuje Wydarzenie. – Nie zapominajmy też o proekologicznej i proinnowacyjnej charakterystyce branży, a także o jej znaczeniu dla społeczności lokalnych.

W I Forum Kampanii „Polska Chemia” udział wezmą

Ryszard Czarnecki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego,

Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju,

Wojciech Jasiński – Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.,

Mariusz Bober – Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.,

a także przedstawiciele administracji publicznej (m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska), przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze chemicznym (m.in. Grupy Azoty S.A., PKN Orlen S.A., EY, CMS Cameron McKenna), świata naukii mediów.

Forum odbywa się w ramach Kampanii „Polska Chemia”. Wyłącznym organizatorem Kampanii jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Partnerami Strategicznymi Kampanii „Polska Chemia” są

PKN Orlen S.A.

Grupa Azoty S.A.

Zapraszamy: 28 listopada br., Warszawa, Hotel Mercure (ul. Złota 48/54). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Kliknij, żeby przejść na stronę wydarzenia, poznać agendę i zarejestrować się https://polskachemia.konfeo.com/pl/groups

Rejestracja jest aktywna do 21 listopada br.