Grupa Selena: kolejny kwartał wysokiego zysku

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w trzecim kwartale 2016 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 757 mln PLN, a zatem wynik na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu 2015 r. Jednocześnie wynik operacyjny Grupy (EBIT) wyniósł 48,3 mln PLN i wzrósł o ok. 10%, natomiast zysk netto w analizowanym okresie wyniósł 36,6 mln PLN, co oznacza niebagatelny wzrost o niemal 76% w porównaniu z rokiem 2015. Osiągnięte wyniki są efektem konsekwentnie realizowanej przez Selenę strategii poprawy rentowności prowadzonej działalności. (kk)

(http://www.selena.com/, 14.11.2016)