Grupa Ergis po III kwartałach 2016 r.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po III kwartałach 2016 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 530,8 mln PLN (o 4% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 30,2 mln PLN (wzrost o 6%) oraz zysk netto w wysokości 21,1 mln PLN (spadek o 3%, w związku ze zwiększeniem rezerw na podatek dochodowy).  Zysk EBITDA za trzy kwartały wyniósł 48,9 mln PLN (wzrost o 5%). W samym III kwartale Grupa wypracowała, w stosunku do III kwartału 2015, wzrost przychodów sięgający 9% oraz wzrosty na poziomie: zysku operacyjnego o 125%, EBITDA o 46% oraz zysku netto o 241%. Poprawa wyników związana jest m.in. ze wzrostem o 30% wartości sprzedaży najbardziej innowacyjnego produktu Grupy –  folii nanoErgis®. (kk)

(http://media.ergis.eu/, 15.11.2016)