Dobre praktyki TAURONA w obszarze zrównoważonego rozwoju wyróżnione

Aż dziewięć inicjatyw społecznie odpowiedzialnych prowadzonych w Grupie TAURON znalazło się w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu gromadzącym najlepsze praktyki realizowane przez polskie przedsiębiorstwa w obszarze pozabiznesowym. W zakresie środowiska doceniono koncepcję kopalni i elektrowni bezodpadowej realizowaną przez TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło, akcję „Bocian nasz” autorstwa TAURON Dystrybucja, a także inicjatywę ekologiczną „TAURON Zielona Wyspa Śląsk”. W obszarze zaangażowania społecznego  i rozwoju społeczności lokalnej wyróżniono projekty „TAURON sportowym partnerem SIEMACHY” i „Bezpieczna zima z GOPR” oraz akcję społeczną „Stop nielegalnemu poborowi energii elektrycznej”. Wśród najlepszych inicjatyw w obszarze ładu organizacyjnego znalazło się prowadzone w niektórych spółkach Grupy szkolenie e-learningowe „Etyka w pracy”, jak również przebieg konsultacji treści Raportu zrównoważonego Grupy TAURON z interesariuszami. Natomiast jako dobrą praktykę w zakresie zagadnień konsumenckich przytoczono akcję społeczną „Bezpieczniki TAURONA”. (kk)

(http://media.tauron.pl/, 31.03.2016)