Chemik 2016-07

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Lipcowe wydanie otwieramy informacją o obradującymi wspólnie, w czerwcu br. we Wrocławiu, XXV Kongresie Techników Polskich „Technika Człowiekowi” – pod patronatem Prezydenta RP, i III Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich. Kongres Techników Polskich kontynuuje 180–letnie tradycje ruchu inżynierskiego w Polsce, a Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich są owocem zacieśnienia po 1989 r. kontaktów polskich uczonych i inżynierów, i podjęcia współpracy nie tylko z polskimi uczelniami technicznym i instytutami badawczymi, ale także z FSNT-NOT. Z czasem, po wcześniejszych sympozjach „Polacy Razem” w Warszawie, w Londynie, Wilnie i w Wiedniu, zrodziła się inicjatywa zwołania Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, od tego roku obradującego wspólnie z Kongresem Techników Polskich. Wrocław – jako Europejska Stolica Kultury – był szczególnie gościnny i przyjazny. Efektem obrad XXV KTCh jest Przesłanie (treść publikujemy na II okładce), wskazujące na ogromne zadania cywilizacyjne stojące przed Polską i przekonanie, że priorytetem dla Państwa powinno być tworzenie warunków do inwestowania w edukację, naukę i rozwój techniczny w powiązaniu z praktyką przemysłową i skorzystaniem z ogromnego potencjału oraz doświadczenia Polskich inżynierów z kraju i z zagranicy. XXV KTCh i III ŚZIP wystosował także Petycję do Premiera Rządu RP, Sejmu i Senatu – w sprawie zachowania Muzeum Techniki i Przemysłu – z szacunkiem dla zgromadzonego w nim materialnego potwierdzenia dziedzictwa narodowego (treść Petycji na str. 360).

W części merytorycznej trzy publikacje PT Autorów z Politechniki Rzeszowskiej, ZUT w Szczecinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, na temat: „Procesu impregnowania teflonem powłoki tlenkowej wytwarzanej metodą anodowego utleniania na podłożu aluminium”; „Dwustronnie klejących taśm na bazie samoprzylepnych klejów silikonowych” oraz „Hydrolitycznego kinetycznego rozdziału racemicznych estrów glicydylowych wobec chiralnego kompleksu kobaltu(III) na nośniku polimerowym”. Dziękujemy PT Autorom i Recenzentom za dobrą i cierpliwą współpracę.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce wyniki krajowego przemysłu chemicznego w 2015 roku i – publikowana systematycznie co pół roku – informacja o firmach chemicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – 30 czerwca 2016 r.

W Kalendarium Chemików, w 50. rocznicę śmierci, przypominamy postać wybitnego fizykochemika węgierskiego, George Hevesy’ego (1885 – 1966) twórcy fundamentalnej metody wykorzystania w badaniach wskaźników izotopowych, uhonorowanego za to – jako jedyny dotąd Węgier – Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii (1943). Na następnych stronach Wspomnienie Wiesława Kołsuta (1932 – 2016) – wspaniałego inżyniera i organizatora, erudyty, człowieka o wielkiej osobistej kulturze, pochowanego na Warszawskich Powązkach 31 maja br.

W tym wydaniu obszernie informujemy o ważnych czerwcowych wydarzeniach, pośród których jest III Kongres PIPC Polska Chemia 2016 w Krakowie, finał 29. edycji Projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” we Wrocławiu, 25-lecie Fundacji na rzecz Nauki w Polsce, największej organizacji pozarządowej wspierającej naukę w Polsce; podpisanie dwuletniej umowy przez Grupę Azoty i PKP Cargo, na przewozy surowców i produktów chemicznych.

W poprzednim wydaniu zapraszaliśmy na uroczystości z okazji Dnia Chemika organizowane w wielu miastach w Polsce, z szerokim udziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; teraz prezentujemy relacje, m.in. z Cieszyna i Wrocławia, dziękując za zaproszenie i współpracę

Jeszcze – jak w każdym wydaniu – doniesienia o zgłoszeniach patentowych, wiele informacji z firm, z prasy światowej – innowacje: odkrycia, produkty i technologie, a także zapowiedzi konferencji, sympozjów, zjazdów…

Życzymy słońca na wakacjach!

Zapraszamy do lektury

redakcja

SPIS TREŚCI

Od redakcji 358
PRZESŁANIE
XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich
 II okł.
XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich  359
PETYCJA – przyjęta przez uczestników XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w dniu 17.06.2016 r  360
OBŁÓJ, Urszula KWOLEK, Kamil DYCHTOŃ, Marcin DRAJEWICZ, Jan SIENIAWSKI
Proces impregnowania teflonem powłoki tlenkowej wytwarzanej metodą anodowego utleniania na podłożu aluminium
 361
Adrian Krzysztof ANTOSIK, Zbigniew CZECH
Dwustronnie klejące taśmy na bazie samoprzylepnych klejów silikonowych
 369
Agnieszka BUKOWSKA, Wiktor BUKOWSKI, Sabina KLECZYŃSKA, Katarzyna MATKIEWICZ
Hydrolityczny kinetyczny rozdział racemicznych estrów glicydylowych wobec chiralnego salenowego kompleksu kobaltu(iii) na nośniku polimerowym
 375
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Branże krajowego przemysłu chemicznego w 2015 r. „Chemia” na warszawskiej GPW
383
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
George HEVESY (1885–1966)
 386
WSPOMNIENIE
Wiesław KOŁSUT (1932–2016)
 388
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 390
Z ŻYCIA SITPChem 395
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 397
AKTUALNOŚCI Z FIRM 371
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 403