Chemik 2016-03

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

W marcowym wydaniu proponujemy Państwu lekturę interesujących publikacji. Wobec systematycznego wzrostu zainteresowania barwnikami azowymi, wynikającego z nieskompliowanej ich produkcji, szerokiej gamy kolorystycznej i trwałości, niezbędne jest stałe monitorowanie ich obecności w wyrobach konsumenckich, a co za tym idzie opracowanie wiarygodnych metod ich oznaczania; PT Autorzy z ICSO „Blachownia” zaprezentowali przegląd technik stosowanych do analizy i oznaczania barwników azowych i produktów ich rozkładu. PT Autorzy z Instytutu Chemii UPH w Siedlcach zaobserwowali w trakcie analizy MS produktu pozyskiwanego w technologii hydrolizy kolagenu, że cząsteczki otrzymywanych polipeptydów jonizują się ok. 50-krotnie (przy zastosowaniu technik elektrosprej i fotojonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym: MS-ESI i MS-APPI); pozwoliło to na opracowanie szybkiej i dogodnej metody analizy na potrzeby tej technologii, a w publikacji podjęto próbę dyskusji nad przyczynami i zaskakującą powtarzalnością obserwowanej multi-jonizacji. Z kolei PT Autorzy Instytutu Inzynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej prezentują wyniki badań ścieków z pięciu zakładów barwiarskich z okolic Łodzi, niestety nie zawsze spełniające kryteria dopuszczające zrzut ścieków do kanalizacji miejskiej. Ostatnia merytoryczna prezentacja w tym wydaniu jest dopełnieniem dorobku wydania o materiałach specjalnych zastosowań (Chemik 1/2016); PT Autorzy z IPO z Warszawy opisują próby modelowe nitrowania o-nitrotoluenu w warunkach przemysłowej instalacji otrzymywania trotylu i wykazują, że trotyl otrzymany z o-nitrotoluenu spełnia wymagania jakościowe.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce obszerna informacja o handlu zagranicznym Polski w 2015 r. oraz wyniki stycznia br. – sytuacja w krajowym przemyśle. A w Kalendarium Chemików – Irena Joliot Curie; w 60. rocznicę przedwczesnej śmierci, przypomniano postać znakomitej uczonej, fizyko-chemika; Laureatki, wspólnie z mężem, Nagrody Nobla z dziedziny chemii (1935) – za zainicjowanie pierwszej w historii sztucznej radiacji i za syntezę nowych nuklidów.

W tym wydaniu wiele informacji o konferencjach i spotkaniach oraz doniesień z firm, w tym znakomite wyniki Grupy Azoty osiągnięte w 2015 r., ogłoszone podczas pierwszej w tym roku konferencji prasowej Grupy z udziałem nowego Prezesa Zarządu Grupy Azoty, Pana Mariusza Bobera (str. 170). Składamy też gratulacje Inżynierom – laureatom XXII plebiscytu „Złoty Inżynier”. Informujemy o wydarzeniach, którym patronuje nasz miesięcznik, w tym Kongresowi „Polska Chemia’2016”, Targom CHEMSS i EuroLab oraz dorocznemu międzynarodowemu spotkaniu młodych Chemików YoungChem’2016.

I jeszcze raz kierujemy do Państwa, naszych Czytelników i Autorów w ośrodkach naukowych i w przemyśle, apel o współfinansowanie publikacji przez PT Autorów i/lub instytucje przez Nich reprezentowane, wobec odstąpienia przez resort nauki (od stycznia br.) od pomocy finansowej w działalności czasopism naukowo-technicznych. Informacje w tej sprawie umieściliśmy na stronach internetowych czasopisma wraz z pokazaniem wzrostu wskaźników notowań naszego czasopisma we wszystkich bazach indeksujących miesięcznik CHEMIK.

Życzymy dużo słońca i kolorów na wiosnę. I dobrych Świąt Wielkanocnych

Zapraszamy do lektury

redakcja

SPIS TREŚCI

Od redakcji 134
Małgorzata MOŚCIPAN, Magdalena ZARĘBSKA, Renata KULESZA
Zastosowanie technik chromatograficznych do analizy barwników azowych i produktów ich rozkładu w produktach konsumenckich
135
Agnieszka MIKUS, Jerzy GUZIŃSKI, Stanisław OSTROWSKI
Analiza MS polipeptydów otrzymywanych z kolagenu: od technologii do ciekawego odkrycia?
144
Małgorzata JĘDRZEJCZAK, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
Skuteczność oczyszczania ścieków farbiarskich
150
Zygmunt MATYS, Dorota POWAŁA, Andrzej ORZECHOWSKI*
Badania nad zastąpieniem toluenu o-nitrotoluenem w przemysłowej metodzie otrzymywania trotylu.
158
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Handel zagraniczny w 2015 r. Wyniki stycznia br. w przemyśle
161
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Irena JOLIOT CURIE (1897–1956))
164
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA / CONFERENCES,
EXHIBITIONS, MEETING
XXII Plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i FSNT-NOT „Złoty Inżynier” 167
18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 168
Xxv Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd
Inżynierów Polskich
169
14. Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików YoungChem’2016………. 169
GRUPA AZOTY nadal w doskonałej formie 170
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 172
AKTUALNOŚCI Z FIRM II okł.
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY
I TECHNOLOGIE
173